Vår och Nya Tag!

Coronan, Höst och Vinter tog tag i webmastern och plötsligt stannade siten av. Men hur blev det med badrummet? Jo, det blev alldeles utmärkt och spegeln den lyser vackert om kvällarna.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.